• slide1
  • cln-slide
  • Ponton

Shiptech SELVA Sea Bass s výkonom 4 a 5 koní

SEA BASS sú motory úplne novej generácie.selva seabass
Sú konštruované iným spôsobom ako bežné motory. Používajú tzv. suchý kárter, čo znamená, že motor pracuje bez oleja v olejovej vani. Túto technológiu používa aj značka Porsche pri konštrukcii svojich motorov.
Tým sa dosiahla nižšia váha motora. Pri preprave sa preto nemôže stať to, že by Vám olej vytiekol von alebo pretiekol do valca motora ako je to u 4-taktných motorov bežné. Zásoba oleja potrebného na mazanie je v zásobníku umiestnenom pod krytom motora. Množstvo oleja na mazanie si SEA BASS dávkuje sám.

Motor využíva energiu piesta v jeho spodnej časti, čo zabezpečuje tlak v sacom potrubí a tvorí efekt kompresora, číže turba. Tento efekt vtláča zmes väčšou rýchlosťou do spaľovacieho priestoru, čo prináša lepšiu efektívnosť spaľovania. Týmto sa dosiahol väčší výkon pri nižšom obsahu motora a hlavne nízka váha.
Hmotnosť motora je iba neskutočných 23kg.