• slide1
 • cln-slide
 • Ponton

Shiptech Vodca malého plavidla

Vodca malého plavidla

Naša spoločnosť Vám ponúka kurz na kapitánske skúšky – vodca malého plavidla.

Štandardná cena kurzu: 280 EUR

Variant 1

V akciovej cene 239€ máte praktický kurz nočnej navigácie v hodnote 100€ zadarmo.

(len pri konkrétnych dátumoch kurzu VMP)

Okrem teoretického kurzu mate v cene aj výukové jazdy na Dunaji + výukové jazdy nočnej navigácie.

Variant 2

V akciovej cene 250€ ( v cene 229€ len do  31.7.2017)

(len pri konkrétnych dátumoch kurzu VMP)

Okrem teoretického kurzu mate v cene aj výukové jazdy na Dunaji.

Slovenské a medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemské vodné cesty.
Vodca malého plavidla – kapitánske skúšky na lode, vodné skútre, plachetnice

Kategória A

Odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B

Odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Obsahom teórie je:

 • Európske právne predpisy pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách CEVNI,
 • Zákon o vnútrozemskej plavbe Slovenskej republiky 338,
 • Bezpečnosť, plavebný zemepis, plavebná náuka, základy meteorológie, stavba lodí, lodné strojne sústavy, výbava plavidla.

Praktická časť kurzu:

sa koná na Dunaji, na našich plavidlách, v stojatých i tečúcich vodách, po absolvovaní teoretickej časti kurzu.

Obsahom praktickej časti je:

 • príprava a plánovanie plavby
 • kontrola plavidla a výbavy
 • vyväzovanie a práca s lanom
 • státie, ovládanie, manévrovanie, kotvenie
 • záchrana a používanie záchranných prostriedkov
 • simulácia mimoriadnych situácií ako je zlyhanie motora v prúde, muž cez palubu, topiace sa plavidlo
 • Novinka!!! Nočná navigácia (nie je pri všetkých dátumoch kurzu VMP)

Č.k.    Termín kurzu:      Termín skúšiek:

01.      03-05.03. 2017    16.03.2017               – v cene 250€ s DPH
02.      17-19.03. 2017    30.03.2017               – v cene 250€ s DPH
03.      17-19.03. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
04.      31-02.04. 2017    13.04.2017               – v cene 250€ s DPH
05.      07-09.04. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
06.      14-16.04. 2017    27.04.2017               – v cene 250€ s DPH
07.      21-23.04. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
08.      28-30.04. 2017    11.05.2017               – v cene 250€ s DPH
09.      12-14.05. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
10.      12-14.05. 2017    25.05.2017               – v cene 250€ s DPH
11.      26-28.05. 2017    08.06.2017               – v cene 250€ s DPH
12.      02-04.06. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
13.      16-18.06. 2017    29.06.2017               – v cene 250€ s DPH
14.      23-25.06. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
15.      30-02.07. 2017    13.07.2017               – v cene 250€ s DPH
17.      14-16.07. 2017                                       – kurz nočnej navigácie v cene kurzu – 239€
18.      21-23.07. 2017    03.08.2017               – v cene 229€
19.      11-13.08. 2017    24.08.2017               – v cene 229€
20.      22-24.09. 2017    05.10.2017               – v cene 250€
21.      13-15.10. 2017    26.10.2017               – v cene 250€

Ak nie je uvedený presný dátum štátnej skúšky je spravidla najskôr 7 dní od ukončenia kurzu.

Miesto kurzu:

Variant 1. – Vlastné školiace priestory priamo na Dunaji v Bratislave pri Karloveskej zátoke

Variant 2. – budova SPaP, Horárska 12 ul., Bratislava

Garancia najnižšej ceny:

Monitorujeme ceny konkurencie a naše ceny upravujeme tak, aby ste boli spokojný.

Cena zahŕňa:

 • študijný materiál schválený ŠPS a pomôcky
 • výukové jazdy (plavbu z ramena do toku, plavbu tokom, preplavbu mostami, pristávanie)
 • občerstvenie, obed počas celodenného kurzu
 • vyučujú odborní lektori.

Ďalšie náklady: 42.50 EUR v kolkoch (poplatok za skúšku 33.00 EUR, vystavenie preukazu 9.50 EUR)

 

Objednávka a tlačivá

Vodcova malého plavidla:
(žiadosť o opravu netreba vyplňať)

Nadštandard

V prípade, že Vám nestačia výukové jazdy, ktoré sú zahrnuté v cene kurzov Vám ponúkame praktickú výuku vedenia motorového člna a vodného skútra. Pre záujemcov sa realizuje na Dunaji a jeho ramenách.

čln:

 • individuálne 1 hod.: 75€ / osoba s DPH

skúter:

 • individuálne 1 hod.: 110€ s DPH
 • max. 3 osoby