• slide1
  • cln-slide
  • Ponton

Shiptech Pontón

Naša spoločnosť npontonavrhuje realizuje a distribuuje oceľové, hliníkové, betónové a plastové pontóny. Projekt pontónu ako plávajúceho zariadenia je navrhované v súlade s platnými technickými normami a predpismi. Schvaľovací a dozorný orgán pre pontóny do dĺžky 20m je Štátna plavebná správa a nad 20m Slovensky Lloyd, spol. s r.o. resp. iný register.

Pontóny navrhujeme a realizujeme pre účely pristávania kotvenia a plavidiel (maríny), pontóny pre prevádzku rôznych technických rôznych zariadení, pontóny pre osoby ako rekreačné, plávajúce bazény, pontóny pre hausbóty a pod.

V portfóliu spoločnosti Shiptech s.r.o. je aj servis, opravy a údržba pontónov, technický dozor stavby plavidla, ultrazvukové meranie obšívky plavidiel ako aj náterov.

Súčasťou nami vypracovanej dokumentácie resp. realizácie je aj návrh kotvenia a vyviazania plávajúceho zariadenia.

Bližšie informácie o našej projekčnej a realizačnej činnosti ohľadne pontónov nájdete v ľavom menu.