• slide1
 • cln-slide
 • Ponton

Projekcia

Stavba lodí

Projekčná a inžinierska činnosť je zameraná hlavne na:

 • projektovanie a stavba – lodí, plavidiel, člnov, hausbótov – motorových aj statických, pontónov,  technických   plavidiel, potrubných systémov a ich súčastí
 • výpočty stability, plávateľnosti a hydrodynamiky plavidiel
 • dozor pri stavbe lodí a plavidiel
 • projektovanie a výpočty strojných konštrukcií a uzlov
 • konzultačná činnosť
 • poradenstvo v lodnej legislatíve
 • obhliadky plavidiel

Strojárstvo

Projektovanie – všeobecné strojárstvo:

 • statické výpočty a analýzy, dimenzovanie častí strojov
 • projekcia a vyhotovenie výrobnej dokumentácie častí strojov pre rôzne strojné zariadenia
 • vyhotovenie 3D modelov súčiastok v CAD prostredí
 • projekcia atypických konštrukcií
 • návrh, výpočty, modelovanie potrubných systémov
 • projekcia, výpočty konštrukcií z kompozitných materiálov a plastov
 • implementácia technických zmien do existujúcej dokumentácie a konštrukcie
 • obnova projektovej dokumentácie, prekreslovanie a transformácia do elektronických súborov   (dwg, dxf, igs,…)
 • zhotovenie štúdii zostáv, dielcov v oblasti strojárstva
 • poradenská činnosť v oblasti strojárstva