• slide1
  • cln-slide
  • Ponton

Shiptech Špeciálne služby

Okrem projekčnej a realizačnej činnosti poskytujeme zákazníkovi aj špeciálne služby, ktoré súvisia s vodou:

  • zváranie pod vodou a oprava lodného trupu podponorovej časti
  • potápačské práce
  • montáže strojných zariadení pod vodou
  • odstraňovanie sedimentov, naplavenín odsávaním resp. bagrovaním
  • vyzdvihnutie potopených elementov, konštrukcií z riek a jazier
  • presun objektov po vodnej ceste
  • drobné stavebné práce súvisiace s umiestnením plavidiel na vodnom toku
  • poradenstvo a sprostredkovanie legislatívnych úkonov súvisiacich s plavidlami.